Warsztaty

( SP – szkoła podst., G - Gimnazjum, PG - ponadgimnazlalne)

 

Prowadzący

Tematyka

Poziom

1 mgr pedagogiki
Elżbieta Rupniewska
Kształtowanie postaw asertywnych G
2 mgr psychologii
Izabela Kiljan
Radzenie sobie ze stresem. Techniki relaksacyjne G, PG
3 aspitrant sztabowy
mgr Arkadiusz Pintal
Narkotyki a przemoc wśród rówieśników G
4 terapeuta uzależnień
mgr Karolina Flacht
Odjechane wakacje bez odjazdu G
5 terapeuta uzależnień
mgr Małgorzata Szaryńska
Odjechane wakacje bez odjazdu SP
6 mgr nauk o rodzinie
Ewa Lewandowska
Mnemotechniki: trening pamięci SP
7 mgr plastyki
Janina Kołodzińska
Malowanie na jedwabiu SP, G
8 mgr muzyki Iwona Sołtysiak Tańce integracyjne SP, G
9 mgr teologii Arkadiusz Rutkowski Warsztaty gry na perkusji SP, G