Przykładowe pytania

Kategoria - szkoły podstawowe

11.Który z trzech wymienionych nałogów najczęściej powoduje śmierć osoby uzależnionej:
                                a)      narkomania
                                b)      alkoholizm
                                c)      nikotynizm

12. MONAR to instytucja pomagająca ludziom:
                               a) chorym na nowotwory
                               b)   uzależnionym od palenia papierosów
                               c)    uzależnionym od narkotyków
                               d)   chorym na cukrzycę

13. Zaznacz co jest oznaką rozwijającego się uzależnienia alkoholowego:
                                a) zwiększanie dawki alkoholu
                                b) dobry nastrój po wypiciu alkoholu
                                c)  zachowania agresywne po wypiciu alkoholu

14. Które z wymienionych umiejętności chronią przed uzależnieniami? ( zaznacz właściwe odpowiedzi)
                                a)  odmawiania
                                b)   radzenia sobie w sytuacjach trudnych
                                c)   szybkiego uczenia się
                                d)  właściwego rozpoznawania i  nazywania swoich emocji

 

Kategoria - gimnazja

 1. Jaka ustawa określa zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii? Podaj nazwę:

...............................................................................................................................................................

 1. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd mechaniczny to:
                          a) do 0,2 promila
                          b) od 0,2 do 0,5 promila
                          c) od 0,5 do 0,8 promila

 1. Jaka ilość posiadanych narkotyków jest w Polsce legalna?
                          a) od 2 do 3 g
                          b) od 2 do 3 g
                          c) od 3 do 5 g
                          d) nie wolno posiadać żadnej ilości narkotyków

 2. Blokada hemoglobiny, kaszel, zaburzenia krążenia, arytmia serca to objawy:
                          a) nadużywania alkoholu
                          b) nałogu tytoniowego
                          c) bulimii
                          d) nadwagi

 1. Alkohol może powodować w organizmie człowieka:
  a) niszczenie komórek nerwowych
  b) uszkodzenie wątroby
  c) zawał serca
  d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Wyniki konkursu wiedzy
 

„Pomoc osobie uzależnionej”                                                                 ( zgłosiło się 67 uczniów)

Szkoły podstawowe
1 miejsce Anna Ratomska Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie  
2 miejsce Klaudia Baczyńska Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie  
2 miejsce Milena Turowska Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie  
3 miejsce Wiktoria Drozd Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie  
Gimnazja
1 miejsce Agnieszka Muth Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach  
2 miejsce Alicja Bryguła ZSP Golczewo  
2 miejsce Paweł Dobrowolski ZSP Golczewo  
2 miejsce Anna Kolesińska Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach  
3 miejsce Aleksandra Buca Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach
wyróżnienie Rafał Dobrowolski ZSP Golczewo
wyróżnienie Jagoda Osowicka Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach