Strona Główna

Podręczniki obowiązujące od nowego roku szkolnego 2015/2016

***
Podręczniki obowiązujące w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II od września 2015 roku.
Podręczniki do klasy pierwszej zakupuje szkoła.

kl_2          kl_3

Data publikacji 02.07.2015 r.