Strona Główna

Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów

 

Biologia: kl 1 | kl 2 | kl 3

Chemia: kl 1, 2, 3

Fizyka: kl. 1,2,3

Geografia: wstęp | kl 1 | kl 2 | kl 3

Historia: kl 1, 2, 3

Informatyka: kl 1 | kl 2

Język angielski: kl. 1, 2, 3

Język niemiecki: kl 1 | kl 2  | kl 3

Język polski: kl 1 | kl 2 | kl 3

Matematyka: kl 1 | kl 2 | kl 3

religia: kl 1, 2, 3

Wiedza o społeczeństwie: kl 1, 2, 3

Wychowanie fizyczne: kl 1, 2, 3

Edukacja dla bezpieczeństwa: kl. 3

Plastyka: kl 2

Zajęcia artystyczne muzyczne: kl_3

Zajęcia techniczne: kl_2kl_3

Muzyka: kl_1