Strona Główna

Grono pedagogiczne – rok szk. 2016 / 2017

Tamara Starachowska dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Anna Podhorodecka-Nurkowska nauczyciel języka polskiego, wych. kl. 1a
Aneta Nogala nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. 3b
Edyta Polakowska nauczyciel języka angielskiego i geografii, wych. kl. 1c
Małgorzata Bagrowska nauczyciel języka niemieckiego, wych. kl. 3a
Alina Poskart nauczyciel historii i WOS,  opiekun Samorządu Uczniowskiego
Dorota Sielewicz nauczyciel historii, WOS-u i etyki
Anna Bednarczyk-Szczuraszek nauczyciel biologii, opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Urszula Dymitruk nauczyciel chemii i fizyki, wych. kl. 1d
Jolanta Michalczewska nauczyciel fizyki i techniki
Wojciech Wytyk nauczyciel informatyki
Sławomir Mazur nauczyciel matematyki, wych. kl. 2b
Jacek Wandachowicz nauczyciel wychowania fizycznego, korekta, wych. kl. 2a
Paweł Nogala nauczyciel wychowania fizycznego, korekta, wych. kl. 2c
ks. Tomasz Tylutki nauczyciel religii
Arkadiusz Rutkowski nauczyciel religii, EDB
Elżbieta Rupniewska pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego i wdżwr
Monika Kielar bibliotekarz
Beata Jasiewicz wychowawca świetlicy, nauczyciel plastyki
Agnieszka Rudnicka-Kot kierownik świetlicy, wych. kl. 1b, nauczyciel muzyki
 Izabela Kiljan psycholog
 Dorota Dzikowska nauczyciel języka polskiego