Strona Główna

Nauczanie Jana Pawła II

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

NAPISAŁ:

 

 Encykliki

 1. REDEMPTOR HOMINIS (O Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka)
 2. DIVES IN MISERICORDIA (O miłosierdziu Bożym)
 3. LABOREM EXERCENS (O pracy ludzkiej)
 4. SLAVORUM APOSTOLI (O Apostołach Słowian z okazji 1100-lecia dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego)
 5. DOMINUM ET VIVIFICANTEM (O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata)
 6. REDEMPTORIS MATER(O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła)
 7. SOLLICITUDO REI SOCIALIS (O sprawach społecznych w 20-lecie encykliki Pawła VI “Populorum progressio”)
 8. REDEMPTORIS MISSIO (O stałej aktualności posłania misyjnego Kościoła)
 9. CENTESIMUS ANNUS (O sprawach społecznych w stulecie ogłoszenia encykliki Leona XIII “Rerum novarum”)
 10. VERITATIS SPLENDOR (O podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła)
 11. EVANGELIUM VITAE (O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego)
 12. UT UNUM SINT (O działalności ekumenicznej)
 13. FIDES ET RATIO (O relacji między wiarą i rozumem)
 14. ECCLESIA DE EUCHARISTIA (O Eucharystii w życiu Kościoła)

Adhortacje Apostolskie

 1. CATECHESI TRADENDAE (O katechizacji w naszych czasach)
 2. FAMILIARIS CONSORTIO (O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym)
 3. REDEMPTIONIS DONUM (O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia)
 4. RECONCILIATIO ET PENITENTIA (O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła)
 5. CHRISTIFIDELES LAICI (O powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i świecie)
 6. REDEMPTORIS CUSTOS (O świętym Józefie)
 7. PASTORES DABO VOBIS (O formacji kapłańskiej w świecie współczesnym)
 8. ECCLESIA IN AFRICA (O Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacji w progu 2000 roku)
 9. VITA CONSECRATA (O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie współczesnym)
 10. UNE ESPERANCE NOUVELLE POUR LE LIBAN (O nowej nadziei dla Libanu)
 11. ECCLESIA IN AMERICA (O Kościele w Ameryce)
 12. ECCLESIA IN ASIA (O Kościele w Azji)
 13. ECCLESIA IN OCEANIA (O Kościele w Oceanii)
 14. ECCLESIA IN EUROPA (O Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy)
 15. PASTORES GREGIS (O posłudze biskupów w Kościele)

Źródło: Jan Paweł II: Encyklopedia Pontyfikatu 1978-2005/Sebastian Karczewski.-Radom,2005.[w:]http://blogi.mbplp.lodz.pl/filia16/2011/09/08/encykliki-i-adhortacje-jana-pawla-ii/

KONSTYTUCJE APOSTOLSKIE

1.Sapientia Christiana – o uniwersytetach i wydziałach teologicznych

2.Magnum Matrimonii Sacramentum – prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną

3.Ut sit – o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei

4.Sacrae disciplinae leges – ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego kodeksu prawa kanonicznego

5.Divinus perfectionis Magister – określająca zasady postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego

6.Spirituali Militum Curae – o duszpasterstwie żołnierzy

7.Pastor Bonus – o odnowie i reformie Kurii Rzymskiej

8.Ex corde Ecclesiae – o uniwersytetach katolickich

9.Sacri canones – ogłoszona z okazji wprowadzenia kodeksu kanonów Kościołów wschodnich

10.Fidei depositum – z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego

11.Universi Dominici Gregis – o wakacie Stolicy Piotrowej

12.Ecclesia in Urbe 

LISTY APOSTOLSKIE
 1. Rutilans Agmen 8 maja 1979
 2. Patres Ecclesiae 2 stycznia 1980
 3. Amantissima Providentia 29 kwietnia 1980
 4. Sanctorum Altrix 11 lipca 1980
 5. Egregiae Virtutis 31 grudnia 1980
 6. A Concilio Constantinopolitano I 25 marca 1981
 7. Salvifici Doloris 11 lutego 1984
 8. Redemptionis Anno 20 kwietnia 1984
 9. Les Grands Mystčres 1 maja 1984
 10. Dolentium Hominum 11 lutego 1985
 11. Dilecti Amici 31 marca 1985
 12. Augustinum Hipponensem 28 sierpnia 1987
 13. Sescentesima Anniversaria 5 czerwca 1987
 14. Spiritus Domini 1 sierpnia 1987
 15. Duodecimum Saeculum 4 grudnia 1987
 16. Euntes In Mundum Universum 25 stycznia 1988
 17. Mulieris Dignitatem 15 sierpnia 1988
 18. Vicesimus Quintus Annus 4 grudnia 1988
 19. List Apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej 27 sierpnia 1989
 20. List Apostolski o sytuacji w Libanie 7 września 1989
 21. List Apostolski na stulecie ‚Opera di San Pietro Apostolo’ 1 października 1989
 22. List Apostolski na pięćsetlecie ewangelizacji Nowego Świata 29 czerwca 1990
 23. List do Kościoła w Polsce w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej 25 marca 1992
 24. Ordinatio Sacerdotalis 22 maja 1994
 25. Tertio Millennio Adveniente 10 listopada 1994
 26. Orientale Lumen 2 maja 1995
 27. List Apostolski na 400-setlecie Unii Brzeskiej 12 listopada 1995
 28. List Apostolski na 350 lecie Unii Użgorodzkiej 18 kwietnia 1996
 29. Operosam Diem 1 grudnia 1996
 30. Laetamur Magnopere 15 sierpnia 1997
 31. Divini Amoris Scientia 19 października 1997
 32. Dies Domini 31 maja 1998
 33. Inter Munera Academiarum 28 stycznia 1999
 34. 300-letnia rocznica unii Greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem Rzymskim 20 lipca 2000
 35. Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001)[17].
 36. Z okazji 1700-letniej rocznicy „Chrztu Armenii” 17 lutego 2001
 37. List Apostolski do Katolików z Węgier na zakończenie „Millennium Węgierskiego” 25 lipca 2001
 38. Misericordia Dei o pewnych aspektach sprawowania Sakramentu Pojednania 2 maja 2002
 39. Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym 16 października 2002
 40. Spiritus et Sponsa – z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Konstytucji Sacrosanctum Concilium o Liturgii Świętej 4 grudnia 2003
 41. Mane nobiscum Domine – z okazji Roku Eucharystii (X-2004 – X-2005) ogłoszony 7 października 2004 r.
 42. Gwałtowny rozwój 24 stycznia 2005

PRZEMÓWIENIA