Międzynarodowy Dzień Archiwów

Pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddziału w Międzyzdrojach zaprosili nas 9 czerwca 2017 roku do wzięcia udziału w wydarzeniach z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Uczestniczyliśmy ( klasa I b i III b) w zajęciach archiwalnych, w pokazie materiałów archiwalnych,  spacerowaliśmy po byłym kompleksie koszarowym Białej Góry oraz zwiedzaliśmy magazyny archiwalne.
archiwum4 archiwum5 archiwum9 archiwum7 archiwum2 archiwum

VII Festiwal Profilaktyczny

1. czerwca 2017 r. po raz siódmy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II zorganizowało przy pomocy i udziale Ośrodka Pomocy Społecznej Festiwal Profilaktyczny dla swoich uczniów.
W programie festiwalu odbyły się następujące warsztaty:
Pani Monika i pan Rafał z Pracowni Motywacja i Działanie – poprowadzili warsztaty z profilaktyki agresji. Pan Piotr Barański w WPN prowadził warsztaty plastyczne, Tańce integracyjne – pani Iwona Sołtysiak, Wiklinę papierową – pani Ewa Lewandowska. Doświadczenia fizyczne odbywały się pod opieką pani Urszuli Dymitruk; Warsztaty jogurtowe przygotowały – panie: Alina Poskart i Anna Podhorodecka-Nurkowska; Warsztaty ciasteczkowe – panie: Aneta Nogala i Dorota Sielewicz; Warsztaty szycia – pani Edyta Polakowska (tworzyliśmy szkolne drzewo – każdy przyszył swój guzik). Warsztaty relaksacyjne prowadziła pani Izabela Kiljan, Warsztaty modowe – moda z papieru – pani Agnieszka Rudnicka – Kot. Na rysowanie w plenerze wybrali się uczniowie z panią Beatą Jasiewicz. Oprócz tych działań również zaplanowane były: Warsztaty pierwszej pomocy , które prowadził pan Wojciech Wytyk oraz warsztaty militarne w Jednostce Wojskowej w Dziwnowie.
Do udziału w festiwalu zaprosiliśmy 17 osobową grupę naszych przyjaciół ze szkoły w Ückeritz
(Niemcy), którzy uczestniczyli w pokazie doświadczeń fizycznych, przygotowanych przez uczniów klas trzecich, tańcach integracyjnych i również w festynie sportowym, który odbył się na górnym boisku poprowadzony w ramach projektu z wychowania fizycznego.

DSC02507 DSC02470 DSC02459 DSC02452 DSC02443 DSC02435 DSC02434 DSC02403 DSC02381 DSC02365 DSC02324 DSC02316 DSC02311 - Kopia DSC02297 DSC02291 - Kopia DSC02280 DSC02262 DSC02261 - Kopia DSC02259 DSC02256 - Kopia DSC02245 - Kopia DSC02241 - Kopia DSC02515

Konkurs wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Gminny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym ”Samorząd terytorialny – wspólnota mieszkańców”, którego organizatorem  jest Gmina Międzyzdroje odbywa się od 2014 roku. Inicjatorką konkursu w naszej gminie była radna Teresa Purgal i własnie pod patronatem Rady Miejskiej w Międzyzdrojach popularyzowana jest wiedza o samorządzie gminnym i  Gminie Międzyzdroje, jest to również chęć zainteresowania młodzieży problematyką lokalną,  wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy rozwoju gminy.  Dwuetapowy Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu historii przemian samorządowych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, podstawową znajomość aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych, oraz wiedzę ogólną dotyczącą Gminy Międzyzdroje, powiatu kamieńskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.

Dnia 26 maja w międzyzdrojskim Urzędzie Miasta odbył się Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Wzięło w nim udział ośmioro uczniów z naszego gimnazjum. Konkurs składał się z dwóch części. Częścią pierwszą był test pisemny.

Pomimo tego, że test był trudny nasi uczniowe, którzy byli przygotowani pod bacznym okiem Pani Aliny Poskart, doskonale sobie z nim poradzili. Wyniki były bardzo zbliżone do siebie, jednak udało się wyłonić trójkę finalistów, którzy przeszli do drugiego etapu. Były to uczennice klas drugich: Wiktoria Małkińska, Julia Konarzewska oraz Dorota Szubelko.W drugiej części zmierzyły się z odpowiedzią ustną przed komisją składającą się z przewodniczącego Rady Miasta pana Jana Magdy i wiceprzewodniczącego pana Mateusza Bobka. Dziewczyny wykazały się wielką pomysłowością i kreatywnością przy odpowiadaniu na pytania. Walka była bardzo wyrównana, ale po naradach komisji udało się wyłonić zwycięzcę. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Małkińska.
Gratulacje Wiktoria!!!!

wiktoria