Uwaga rodzice! Zebrania wychowawców z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami:

  • kl. 1a – 22 stycznia (środa),      godz. 17.00
  • kl. 1b – 22 stycznia (środa),      godz. 17.00
  • kl. 2a – 22 stycznia (środa),      godz. 17.00
  • kl. 2b – 22 stycznia (środa),      godz. 17.00
  • kl. 2c – 22 stycznia (środa),       godz. 17.00
  • kl. 3a – 22 stycznia (środa),       godz. 17.00
  • kl. 3b – 23 stycznia (czwartek),  godz. 17.00

Przypominamy jednocześnie, że ferie zimowe w tym roku szkolnym rozpoczną się 17. lutego.