Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

Egzaminy klasyfikacyjne i  poprawkowe ( sala nr 16) :
26.08.2013 r. godzina 8:30 z historii, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego 
27.08.2013 r. godzina 8:30 z chemii, wychowania fizycznego, WOS
27.08.2013 r. godzina 10:00 z historii
Rada Pedagogiczna
29.08.2013 r. godzina 10:00,  sala świetlicy
Ogłoszenie list klas pierwszych:
30.08.2013 r. godzina 10:00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
02.09.2013 r. godzina 9:00 plac apelowy ( w razie niepogody – sala gimnastyczna)