Urodziny ojczyzny – uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Dnia 12 listopada br. Gimnazjaliści – pod okiem p. Iwony Sołtysiak i p. Anny Podhorodeckiej-Nurkowskiej – zorganizowali 94 urodziny ojczyzny. Gospodarzami uroczystości byli uczniowie klas trzecich, którzy odśpiewali pieśni patriotyczne: Piechotę”, „Pierwszą Brygadę” i „Jedenasty Listopada” oraz zatańczyli poloneza. Klasy I i II przygotowały różne prezenty dla Ojczyzny np. piosenki, tańce, laurki, scenki rodzajowe itp. Odbył się także konkurs na najładniej wykonany kotylion.

Apel zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Po rozejściu się do klas uczniowie wraz z wychowawcami zjedli tort w barwach flagi narodowej, ufundowany przez Radę Rodziców.

„Studia na przyszłość”

E-biuletyn kampanii „Studia na przyszłość” poświęcony kierunkom studiów i zawodom pozwalającym młodym osobom na łatwiejsze znalezienie pracy w przyszłości oraz kluczowym dla rozwoju gospodarki i techniki.

Studia na przyszłość-Chemia

Studia na przyszłość-Budownictwo

Studia na przyszłość – Robotyka

Studia na przyszłość – Biotechnologia